درج شده توسط: روابط عمومی

اطلاعیه دفتر مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)؛

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی 1403-1402

21 May 2024

کد خبر : 5890629

تعداد بازدید : 2496

 دفتر مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی 1403-1402 اعلام شد.

 به اطلاع دانشگاهیان عزیز می‌رساند؛ بنا بر اعلام دفتر مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی 1403-1402 به شرح زیر خواهد بود:

تقویم دوره تابستان سال تحصیلی 1403-1402

هفته های زوج و فرد دوره تابستان 1403-1402

زمان ورود برنامه تابستان سال تحصیلی 1403-1402 به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ردیف

رویداد آموزشی

تاریخ رویداد

1

ورود برنامه تابستان ، پروژه و کارآموزی و کارورزی در سامانه گلستان

1403/02/30 تا 1403/03/09

2

ثبت نام اولیه اینترنتی (مختص دانشجویان میهمان از دانشگاههای دیگر)

1403/03/16 تا 1403/04/12

3

اصلاح برنامه آموزشی در سامانه آموزشی گلستان (بار اول)

1403/04/02 تا 1403/04/06

4

اصلاح برنامه آموزشی در سامانه آموزشی گلستان (بار دوم)

1403/04/23 تا 1403/04/27

افزودن نظرات