معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

Responsive Image
دکتر محسن بهرام نژاد
مرتبه علمی: دانشیار گروه تاریخ
رایانامه:
bahramnejad@hum.ikiu.ac.irتلفن تماس:02833901900 - 02833780064
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه وظیفه اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه های آموزشی، نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو، مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی، انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه و اجرای مصوبات شورای نظارت وسنجش آموزش در دانشگاه ها و نظارت بر انجام امور آموزشی دانشکده ها و کلیه فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و نیز تلاش در برقراری و استقرار روابط علمی و فرهنگی با مراکز آموزش داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط را برعهده دارد.
مدیر خدمات آموزشی
Responsive Image
دکتر علیرضا طالب بیدختی
مدیر تحصیلات تکمیلی 
Responsive Image
دکتر فواد کیلانه ای
مدیر برنامه ریزی آموزشی
Responsive Image
دکتر رامین کاظمی

مدیر استعدادهای درخشان
Responsive Image
زهرا  اسمعیلی 
مدیر آموزشهای آزاد و مجازی
Responsive Image
دکتر مسعود سلطانی
مسئول دفتر معاونت آموزشی :

حامد علی بابایی
تلفن تماس:02833901900 – 02833780064
رایانامه: alibabaei@org.ikiu.ac.ir