مدیریت تحصیلات تکمیلی
Responsive Imageدکتر فؤاد کیلانه ئی

 

تلفن دفتر :  ٣٣٩٠١٧٢٠-٠٢٨ 
پست الکترونیک : kilanehei@eng.ikiu.ac.ir

اطلاعات بیشتر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

داخلی

رایانامه و روبیکا دانشکده

محمد تقی صالحی

مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی

1720 و 1721

سمیه خلج

سرپرست معاون مدیر تحصیلات تکمیلی

1724

khalaj[at]org.ikiu.ac.ir

زهره روح بخش

کارشناس مسئول امور دانش آموختگان
کارشناس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

1722

TextLiteratureHumanitySciencesIKIu@

اکرم مهران نیا

کارشناس دانشکده فنی و مهندسی
(برق-مکانیک-معدن-کامپیوتر)

1723

TechnicalEngineeringIKIU@

مرتضی احمدی سلوش

کارشناس دانشکده علوم اجتماعی

1725

ahmadisolosh@edu.ikiu.ac.ir

SocialSceincesIKIU@

امیرحسین قدیانی

کارشناس دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

 

کارشناس دانشکده معماری و شهرسازی

1726

IslamicSciencesIKIU@

ArchitectureUrbanDevelopmentIKIU@

برهان سلیمی

کارشناس دانشکده علوم پایه

1727

BasicSciencesIKIU@

زهرا رضایی

کارشناس دانشکده فنی مهندسی
(عمران-مواد)

1747

TechnicalEngineeringIKIU@

نگین رضازاده

کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

متصدی بایگانی

1912

AgricultureNaturalResoursesIkIU@

امیرمحمد باجلان

کارشناس دبیرخانه تحصیلات تکمیلی

1746

این مدیریت امور برنامه ریزی، ثبت نام و خدمات اداری آموزشی دانشجویان و همچنین نظارت بر کیفیت پایان نامه ها و کیفیت آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی را به عهده دارد. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای اولین بار در سال ١٣٧٢ در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته عمران با گرایش حمل و نقل اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در سال ١٣٧٤ نیز رشته های عمران با گرایش سازه و رشته ادبیات فارسی به آن اضافه شده و از سال ١٣٧٦ فعالیت دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد در مدیریت تحصیلات تکمیلی و زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه متمرکز شده است.

 

شرح وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی:

 

همکاری با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمـینه های اجرایی مـصوبات شـورای دانشگاه، تـصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله:

 • برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 • پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهار چوب ضوابط مصوب

 • بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آن ها

 • پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای دانشگاه

 • بر آورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن ها به شورای دانشگاه

 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بـه شـورا ارجاع می شود.

 • بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی فعال در این دوره ها و ارائه گزارش آن به شورای دانشگاه

 • بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید دانشگاه

 • تصویب عناوین رساله ( پایان نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر)


شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

 
 • برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

 • اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی با معاونت آموزشی

 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی

 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و ارائه گزارش به هیأت رئیسه

 • همکاری با معاونان آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره های کوتاه مدت تخصصی

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام
اسناد
21مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و دکتری.pdf
20دستورالعمل ضوابط اخذ و ارائه سمینار ویژه دانشجویان آموزش محور.pdf
19شیوه نامه اجرایی ماده ٢٥ آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ٩٤ تا ٩٨-تغییر شیوه.pdf
18شیوه نامه اجرایی ماده ٢٥ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته-تغییر شیوه-ورودی 99و بعد از آن.pdf
17آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج ازکشور به دانش.pdf
16آئین نامه کمیسیون موارد خاص.pdf
15آئین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان.pdf
14اصلاحیه دستورالعمل جامع لغو تعهد خدمت آموزش رایگان.pdf
13دستورالعمل جامع لغو تعهد خدمت آموزش رایگان.pdf
12راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری.pdf
11الگوی نگارش پایان نامه و رساله.zip
10شیوه نامه همانندجویی پایان نامه_های کارشناسی ارشد.pdf
9شیوه نامه نحوه معادلسازی دروس کارشناسی ارشد و دکتری.pdf
8بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی قابل.pdf
7شیوه نامه تمدید سنوات تحصیلی نیمسال های پنچم و ششم کارشناسی ارشد.pdf
6شیوه نامه اجرایی ماده ١٢ آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ٩٤ و بعد.pdf
5شیوه نامه راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد.pdf
4شیوه نامه برگزاری دوره آموزش تدوین و نگارش پروپوزال، پایان نامه و مقال.pdf
3آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته -ورودی ٩٤ و بعد آن.pdf
2آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی 1402.pdf
1شیوه نامه اجرایی آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی 1402.pdf
{title}
اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}

 • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
  کاربر انتخاب شده نام
  اسناد
  24شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور 1396.pdf
  23مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و دکتری.pdf
  22آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاه های داخل.pdf
  21شیوه نامه راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری ورودی 98 و قبل از آن.pdf
  20آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ورودی 89 تا 94.pdf
  19شیوه نامه نحوه معادلسازی دروس کارشناسی ارشد و دکتری.pdf
  18آئین نامه کمیسیون موارد خاص.pdf
  17آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاه های داخل.pdf
  16شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور.zip
  15اصلاحیه دستورالعمل جامع لغو تعهد خدمت آموزش رایگان.pdf
  14دستورالعمل جامع لغو تعهد خدمت آموزش رایگان.pdf
  13شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور.pdf
  12راهنمای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری.pdf
  11الگوی نگارش پایان نامه و رساله.zip
  10بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص حداکثر سنوات ارفاقی قابل تمدید.pdf
  9شیوه نامه دفاع از رساله دکتری.pdf
  8شیوه نامه همانندجویی پایان نامه_ رساله.pdf
  7شیوه نامه تصویب موضوع و دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری.pdf
  6شیوه نامه راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری ورودی 99 و بعد از آن.pdf
  5دستورالعمل اجرایی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی.pdf
  4شیوه نامه حدنصاب نمره زبان دانشجویان دکتری تخصصی.pdf
  3آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ورودی 1395 و بعد از آن.pdf
  2شیوه نامه اجرایی آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی 1402.pdf
  1آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی 1402.pdf
  {title}
  اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}

 • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
  کاربر انتخاب شده نام
  اسناد
  42فرم شماره 35- درخواست بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد.pdf
  41نظام وظیفه_ فرم شماره 32- فرم های درخواست سنوات ارفاقی-نیمسال 8.docx
  40نظام وظیفه_ فرم شماره 31- فرم های درخواست سنوات ارفاقی -نیمسال7.docx
  39شیوه آموزش محور_ فرم شماره 30- گزارش ارائه سمینار ویژه دانشجویان آموزش محور.pdf
  38معادلسازی_ فرم معادلسازی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.pdf
  37کمک هزینه پایان نامه_ فرم شماره 27- اعطای کمک هزینه دفاع به موقع.pdf
  36کمک هزینه پایان نامه_ فرم شماره 26- اعطای کمک هزینه تصویب به موقع.pdf
  35فرم راهنمایی_ مشاوره پایان نامه در سایر موسسات آموزشی.jpg
  34راهنمایی پایان نامه ها_ فرم شماره 24- فرم تایید اعتبار علمی مقالات مستخرج از پایان نامه جهت افزایش ظرفیت راهنمایی.doc
  33فرم شماره 36- درخواست ثبت دروس دانشجویان بازگشت به تحصیل.doc
  32فارغ التحصیلان_ فرم تعهد نامه محضری جهت دریافت تأییدیه تحصیلی.jpg
  31فارغ التحصیلان_ فرم شماره 23- تعهدنامه جهت صدور مدرک المثنی.pdf
  30فارغ التحصیلان_ فرم شماره 22- فرم استشهاد محلی جهت صدور مدرک المثنی.pdf
  29فارغ التحصیلان_ فرم شماره 21- شرایط صدور گواهینامه موقت یا دانشنامه المثنی.pdf
  28فارغ التحصیلان_ فرم شماره 18- فرمت صفحات پایان نامه.docx
  27فارغ التحصیلان_ فرم شماره 17- مجوز بهره برداری از پایان نامه.docx
  26فارغ التحصیلان_فرم شماره 16- تأییدیه_ی هیأت داوران جلسه_ی دفاع از پایان نامه.doc
  25فارغ التحصیلان_ فرم شماره 15- سوگندنامه دانش آموختگان.docx
  24فارغ التحصیلان_ فرم شماره 14- تعهدنامه اصالت اثر.docx
  23فارغ التحصیلان_ فرم شماره 13- تاثیر مقاله در ارزیابی نمره پایان نامه.docx
  22دفاع از پایان نامه _ فرم ارزیابی دفاع نهایی.docx
  21دفاع از پایان نامه_ فرم شماره 33- فرم گواهی حضور در جلسات دفاعیه.docx
  20گزارش پیشرفت پایان نامه_ فرم شماره 11- گزارش سه ماهه پیشرفت پروژه سایر دانشکده ها.pdf
  19گزارش پیشرفت پایان نامه_ فرم شماره 11- گزارش سه ماهه پیشرفت پروژه دانشکده معماری.docx
  18تغییر موضوع پایان نامه_ فرم شماره 10- تغییرات در پایان نامه پس از تصویب.doc
  17تصویب موضوع پایان نامه_ فرم شماره 9- گواهی عدم تکراری بودن موضوع.pdf
  16تصویب موضوع پایان نامه_ فرم شماره 8- تصویب نهایی موضوع پایان نامه.doc
  15طرح پژوهشی پایان نامه_--- مرکز آموزش زبان فارسی.doc
  14طرح پژوهشی پایان نامه_ --- دانشکده معماری و شهرسازی.docx
  13طرح پژوهشی پایان نامه_ --- دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی.doc
  12طرح پژوهشی پایان نامه_ --- دانشکده علوم اجتماعی.doc
  11طرح پژوهشی پایان نامه_ --- دانشکده ادبیات و علوم انسانی.doc
  10طرح پژوهشی پایان نامه_ --- دانشکده علوم پایه.doc
  9طرح پژوهشی پایان نامه_ --- دانشکده فنی و مهندسی.doc
  8مرخصی، حذف، تمدید_ فرم شماره 6- حذف اضطراری-تکدرس.pdf
  7مرخصی، حذف، تمدید_ فرم شماره 5- تقاضای مرخصی تحصیلی.pdf
  6انصراف_ فرم شماره 4- تقاضای انصراف از تحصیل.doc
  5مهمان_ فرم شماره 3- درخواست ادامه تحصیل به صورت مهمان.doc
  4انتقال_ فرم شماره 2- از دانشگاه بین المللی امام خمینی.pdf
  3انتقال_ فرم شماره 1- به دانشگاه بین المللی امام خمینی.pdf
  2تقاضای تغییر شیوه از آموزشی- پژوهشی به آموزش محور(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 و قبل از آن.pdf
  1فرم ثبت نام دانشجو.pdf
  {title}
  اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}

 • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
  کاربر انتخاب شده نام
  اسناد
  33پیش دفاع و دفاع نهایی_ فرم شماره 75- فرم اطلاعات استاد داور خارج از گروه آموزشی-داخل دانشگاه.doc
  32پیش دفاع و دفاع نهایی_ فرم ارزیابی دفاع نهایی رساله دکتری.docx
  31پیش دفاع و دفاع نهایی_ فرم شماره 73- فرم پایش پیشرفت رساله دکتری.doc
  30معادلسازی_ فرم معادلسازی کارشناسی ارشد و دکتری.pdf
  29فرم شماره 71- گزارش ارائه سمینار رساله دانشجویان دکتری.docx
  28نظام وظیفه_ فرم شماره 69- فرم های درخواست سنوات ارفاقی-نیمسال14.docx
  27نظام وظیفه_ فرم شماره 68 - فرم های درخواست سنوات ارفاقی -نیمسال13.docx
  26فرصت مطالعاتی _ فرم شماره 67- تعهد کارمندی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی.pdf
  25فرصت مطالعاتی _ فرم شماره 66- وثیقه ملکی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی.pdf
  24فرصت مطالعاتی _ فرم شماره 65- متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور.docx
  23فرصت مطالعاتی _ فرم شماره 64- کاربرگ مشخصات دانشجو.docx
  22مامور به تحصیل، بورسیه _ فرم شماره 63- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورس.docx
  21مامور به تحصیل، بورسیه _ فرم شماره 62- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان مامور به تحصیل.docx
  20کمک هزینه رساله _ فرم شماره 61- اعطای کمک هزینه دفاع به موقع رساله.pdf
  19کمک هزینه رساله _ فرم شماره 60- اعطای کمک هزینه تصویب به موقع رساله.pdf
  18فرم راهنمایی_ مشاوره پایان نامه در سایر موسسات آموزشی.jpg
  17راهنمایی رساله_ فرم شماره 58-فرم تایید اعتبار علمی مقالات برای افزایش راهنمایی رساله.doc
  16فارغ التحصیلان_ فرم شماره 57- تعهدنامه جهت صدور مدرک المثنی.pdf
  15فارغ التحصیلان_ فرم شماره 56- فرم استشهاد محلی جهت صدور مدرک المثنی.pdf
  14فارغ التحصیلان_فرم شماره 55- شرایط صدور گواهینامه موقت یا دانشنامه المثنی.pdf
  13فارغ التحصیلان_ فرم شماره 51- مجوز بهره برداری از رساله.docx
  12فارغ التحصیلان_ فرم شماره 50- تأییدیه_ی هیأت داوران جلسه_ی دفاع از رساله.doc
  11پیش دفاع و دفاع نهایی _ فرم شماره 47- تایید اعتبار علمی مقالات مستخرج از رساله دکتری چهت مجوز دفاع.doc
  10پیش دفاع و دفاع نهایی _ فرم شماره 46- ب- ارائه نهایی رساله دانشجویان دکتری.docx
  9پیش دفاع و دفاع نهایی _ فرم شماره 46- الف- درخواست پیش دفاع از رساله.doc
  8گزارش سه ماهه پیشرفت پروژه دکتری.doc
  7تغییر موضوع رساله_ فرم شماره 45- تغییرات در پیشنهاد موضوع پایان نامه پس از تصویب.doc
  6تصویب موضوع رساله_ فرم شماره 44- تایید اعتبار علمی مقالات اساتید برای راهنمایی رساله دانشجویان دکتری.doc
  5تصویب موضوع رساله_ فرم شماره 43- گواهی عدم تکراری بودن موضوع.pdf
  4تصویب موضوع رساله_ فرم شماره 42- طرح تحقیق رساله دکتری.doc
  3مرخصی، تمدید _ فرم شماره 40- تقاضای مرخصی تحصیلی.docx
  2فرم ثبت نام دانشجو.pdf
  1فرم ثبت نام دانشجویان پسادکتری_ فرصت مطالعاتی در دانشگاه.docx
  {title}
  اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}

 • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
  {title}
  اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}