مدیریت برنامه ریزی آموزشی 

 
مدیریت برنامه‎ ریزی آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) از مدیریتهای زیر مجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است که به منظور كمك به انجام رسالت‎های آموزشی دانشگاه تشكیل شده است. مأموریت اصلی این مدیریت، هدایت و برنامه ریزی فرآیندهای آموزشی در راستای چشم انداز، برنامه راهبردی، سند تحول و اهداف دانشگاه است. مهمترین فعالیتهای مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در  محورهای زیر خلاصه می شود.
  • برنامه ‎ریزی آموزشی

  • برنامه ریزی درسی
  • ارزشیابی آموزشی
  • نظارت آموزشی
  • ارتقا و بهبود کیفیت آموزش
  • دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی
  • امور اعضای هیأت علمی
  • امور مدرسان مدعو

 


   مدیر یت                                                                                                                                                                                                                               معاون مدیریت


دکتر رامین کاظمی
مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
شماره تماس: 33901904
سیاوش قلیزاده آتانی
معاون مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
شماره تماس: 33901905

    کارشناس مسئول/کارشناس

لیلا فشالنج
کارشناس مسئول              برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
شماره تماس: 33901907
ام البنین خانی خرشکی
کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
شماره  تماس: 33901909
هدی فتاحیان
کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
شماره تماس: 33901908
میلاد پشامی ها
کارشناس برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس: 33901906

مدیران پیشین دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

دکتر صفر فضلی
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی
دکتر سید مجید الهی نوغانی
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی
دکتر محمد شفیع صفاری
عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دکتر محمد جباری
عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی 
مهندس حسن چیذری
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
دکتر قربانعلی قربان زاده
عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی
دکتر سید رحمن اقبالی
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی معماری
دکتر کریم افشار
عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی برق
دکتر داود پورمحمد
عضو هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک 
دکتر احمد مهرآمیز
عضو هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک

اهم فعالیتها و وظایف مدیریت برنامه ریزی آموزشی به شرح زیر است:

​​​​1. بررسی و ایجاد رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف تحصیلی

​​​​​​​2. بررسی و اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مقاطع مختلف تحصیلی
3. استخراج و ارائه آمار و اطلاعات آموزشی
​​​​​​​4. تدوین برنامه درسی و سرفصل دروس رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف تحصیلی
5.بازنگری در برنامه درسی و سرفصل دروس رشته تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
6.ابلاغ و اجرای برنامه درسی و سرفصل دروس رشته تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی
7.تدوین و بازنگری سند راهبردی دانشگاه
8.ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه با استفاده از نظرسنجی توسط دانشجویان
9.ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه با استفاده از نظرسنجی توسط دانش آموختگان ممتاز
10.ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه
11.تسویه حساب دانش آموختگان ممتاز براساس نظرسنجی از دانش آموختگان ممتاز
12.ثبت اطلاعات جامع اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه در سامانه گلستان
13.بررسی و اعلام نظر در خصوص وضعیتهای استخدامی اعضای هیأت علمی
14.بررسی و ارائه مجوز تدریس به مدرسان مدعو دانشگاه
15.بررسی و ارائه مجوز به دروس زیرحدنصاب، سقف تدریس و غیره
16.بررسی اعلام نیاز جذب اعضای هیأت علمی جدید و بورسیه های تحصیلی
17.بررسی و تأیید صلاحیت آموزشی و شئونات مدرسی اعضای هیأت علمی
18.بررسی و اعلام وضعیت آموزشی گروههای آموزشی دانشگاه
19.تعیین و ابلاغ کسر از موظف و موظف تدریس مدیران داخل و خارج از دانشگاه
20.تعیین و انتخاب مدیران گروههای آموزشی دانشگاه
21.تعیین، انتخاب و معرفی استادان نمونه آموزشی دانشگاه
22.تعیین، انتخاب و معرفی اعضای هیأت علمی نمونه کشوری
23.تدوین و برگزاری دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه
24.بررسی، ثبت و تأیید برنامه مشاوره، راهنمایی و حضور اعضای هیأت علمی
25.نظارت و تأییدقرارداد حق التدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه
26.نظارت و تأیید قرارداد حق التحقیق اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو دانشگاه
27.انجام ترفیع پایه استحقاقی اعضای هیأت علمی دانشگاه
28.انجام ترفیع پایه تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه
29.بررسی و ارائه امتیازات ماده دو آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه 
30.تمدید سالانه سنوات اعضای هیأت علمی طرح سربازی و پیمانی دانشگاه
31.ایجاد و به روزرسانی فعالیت زیرسیستمهای مربوطه در سامانه گلستان

​​​​​

​​​​​​
ردیف
فعالیت
عنوان آیین نامه/شیوه نامه
لینک دانلود
1 برنامه ریزی درسی آیین نامه تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانلود
2 برنامه ریزی درسی چارچوب تدوین و بازنگری برنامه درسی دانلود
3 برنامه ریزی درسی شیوه نامه اجرای دروس مهارتی و اشتغال پذیری دانلود
4 دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی آیین نامه دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاهها دانلود​​​​​​​​​
5 دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دستورالعمل اجرایی آیین نامه دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاهها دانلود
6 دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دستورالعمل اجرایی طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه دانلود
7 اعلام ظرفیت و پذیرش دانشجو الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  دانلود
8 اعلام ظرفیت و پذیرش دانشجو بخشنامه ظرفیت تعداد پذیرش دانشجو دانلود
9 ایجاد رشته تحصیلی  آیین نامه طرح تعاون بین دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی​​​​​​​​​​   دانلود​​​​​​​​​​​​​
10 ایجاد رشته تحصیلی شرایط و ضوابط لازم تأسیس رشته تحصیلی دانلود
11 عضو هیأت علمی نمونه کشوری دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای  هیأت علمی نمونه کشوری دانلود
12 سرآمدان آموزشی شیوه نامه انتخاب سرآمدان آموزشی دانلود
13 سرآمدان آموزشی شیوه نامه انتخاب سرآمدان آموزشی دانشگاه دانلود
14 استاد نمونه آموزشی دانشگاه شیوه نامه انتخاب استادان نمونه آموزشی دانشگاه دانلود
15  ترفیع اعضای هیأت علمی آیین نامه اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانلود
16  ترفیع اعضای هیأت علمی شیوه نامه اجرایی  آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه دانلود
17 ترفیع تشویقی  اعضای هیأت علمی آیین نامه اعطای ترفیع تشویقی  اعضای هیأت علمی دانلود
18 ترفیع تشویقی  اعضای هیأت علمی آیین نامه اعطای پایه تشویقی  اعضای هیأت علمی دانشگاه دانلود
19 استاد راهنمای آموزشی شیوه نامه راهنمای(مشاور) آموزشی در دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانلود
20 استاد راهنمای آموزشی شیوه نامه اجرایی راهنمایی(مشاوره) آموزشی دوره  تحصیلی  کارشناسی دانشگاه دانلود
21 ماده دو آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی شیوه نامه اجرایی ماده دو آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه دانلود
22 ماده چهار آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی شیوه نامه امتیازدهی بند یک از ماده چهار  آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه دانلود
23 حدنصاب تقسیم و تشکیل کلاس دستورالعمل حدنصاب تقسیم و تشکیل کلاس و ضرایب تعداد دانشجو دانلود
24 حق التدریس و حق التحقیق آیین نامه تدریس موقت و پرداخت حق التدریس دانلود
25 حق التدریس و حق التحقیق شیوه نامه محاسبه و پرداخت راهنمایی و مشاوره رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
26 مدرسان مدعو شیوه نامه به کارگیری مدرسان مدعو دانشگاه دانلود
ردیف عنوان لینک دانلود
1 فرم 1: فهرست فرایندهای دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه دانلود
2 فرم2: جدول ایستگاههای کاری فرایندهای دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه دانلود
3 فرم 3: قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و فرمهای فرایندهای دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه دانلود
ردیف عنوان لینک دانلود
1 آمار تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده/ گروه آموزشی/مرتبه علمی/وضعیت استخدامی در سال 1402 دانلود
2 آمار تعداد رشته های تحصیلی به تفکیک دانشکده/گروه آموزشی/مقطع تحصیلی در سال 1402 دانلود
ردیف فعالیت عنوان کاربرگ لینک دانلود
1 برنامه ریزی درسی کاربرک شماره یک- درخواست تدوین /بازنگری برنامه درسی و سرفصل دروس رشته تحصیلی دانلود
2 برنامه ریزی درسی چارچوب برنامه ترمی ورودی  مقاطع تحصیلی دانلود
3 دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه  کاربرگ شماره یک: پیشنهاده برگزاری دوره/کارگاه آموزشی طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانلود
4 ایجاد رشته تحصیلی فرم شماره 1: مشخصات اعضای هیأت علمی مربوط به رشته مورد درخواست و وضعیت موجود دانلود
5 ایجاد رشته تحصیلی فرم شماره 2: درخواست ایجاد رشته تحصیلی جدید دانلود
6 ایجاد رشته تحصیلی فرم پیوست اشتغال درخواست اجرای رشته های تحصیلی دانلود
7 اعلام ظرفیت و پذیرش دانشجو فرم اعلام ظرفیت و پذیرش دانشجو دانلود
8 مدرسان مدعو کاربرگ اطلاعات مدرس مدعو چهت ثبت در سامانه گلستان دانلود
9 مدرسان مدعو کاربرگ اطلاعات مدرسان مدعو و دروس ارائه شده دانلود
10 ترفیع استحقاقی گزارش کیفیت تدریس عضو هیأت علمی برای اعطای ترفیع پایه استحقاقی دانلود
ردیف فعالیت عنوان راهنما لینک دانلود
1 ارزشیابی آموزشی راهنمای انجام ارزشیابی آموزشی توسط دانشجو دانلود
2 ارزشیابی آموزشی راهنمای استفاده از گزارشهای ارزشیابی آموزشی توسط استاد دانلود
3 ارزشیابی آموزشی راهنمای استفاده از گزارشهای ارزشیابی آموزشی توسط مدیران دانلود
4 برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی استاد راهنمای ورود اطلاعات برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی استاد در سامانه گلستان دانلود
5 گواهی تدریس استاد گواهی تدریس استاد دانلود
6 مدرسان مدعو راهنمای تکمیل اطلاعات پرسنلی و استخدامی مدرسان مدعو پروژه دانلود
7 مدرسان مدعو راهنمای ایجاد سرترم مدرسان مدعو پروژه دانلود
8 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد-پردازش 16200  ویژه استاد دانلود
9 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد-پردازش 16200  ویژه مدیرگروه آموزشی دانلود
10 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد-پردازش 16200  ویژه رئیس دانشکده دانلود
11 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد-پردازش 16200  ویژه کارشناس مسئول آموزشی دانشکده دانلود
12 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد-پردازش 16200  ویژه کارشناس برنامه ریزی آموزشی دانشگاه دانلود
13 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری بررسی و تأیید تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد-پردازش 16190 دانلود
14 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری  قرارداد حق التدریس استاد-گزارش 4807 دانلود
15 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری  تعدیل واحدهای معادل پروژه و درس  استاد-پردازش 16950 دانلود
16 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری  ثبت دروس معرفی به استاد-پردازش 16860 دانلود
17 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری  ثبت جلسه های درس  استاد-پردازش 23500 دانلود
18 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری حذف جلسه های درس -پردازش 14910 دانلود
19 حق التدریس راهنمای گام به گام تصویری ثبت خدمات اجرایی استاد -پردازش 17200 دانلود

تقویم فعالیتها و جلسات دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در سال 1403


ردیف عنوان فعالیت/جلسه لینک دانلود
1 تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402 دانلود
2 تقویم جلسات شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه دانلود
3 تقویم جلسات کمیته طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه دانلود
4 تقویم جلسات کمیته ترفیعات دانشگاه دانلود
5 تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1404-1403 دانلود
6 تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1404-1403 دانلود

برنامه های درسی و سرفصل دروس مصوب رشته های تحصیلی دانشگاه 

                                                                      مقطع دکتری                                                                                                                                                                               مقطع کارشناسی ارشد                                                                                                                                                                             مقطع کارشناسی

ردیف دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی لینک دانلود
1

 علوم و تحقیقات اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانلود
2 علوم و تحقیقات اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و کلام اسلامی دانلود
3 ادبیات و علوم انسانی تاریخ تاریخ ایران بعد از اسلام دانلود
4 ادبیات و علوم انسانی تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی دانلود
5 ادبیات و علوم انسانی فلسفه فلسفه معاصر دانلود
6 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دانلود
7 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی ادبیات عرفانی دانلود
8 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی دانلود
9 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی دانلود
10 علوم اجتماعی حسابداری حسابداری دانلود
11 علوم اجتماعی علوم سیاسی علوم سیاسی-مسائل ایران دانلود
12 علوم اجتماعی آینده پژوهی آینده پژوهی دانلود
13 علوم اجتماعی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانلود
14 علوم پایه ریاضی محض ریاضی محض-آنالیز دانلود
15 علوم پایه ریاضی محض ریاضی محض-جبر دانلود
16 علوم پایه ریاضی محض ریاضی محض-هندسه دانلود
17 علوم پایه ریاضی کاربردی ریاضی-کاربردی دانلود
18 علوم پایه شیمی شیمی تجزیه دانلود
19 علوم پایه شیمی شیمی فیزیک دانلود
20 علوم پایه شیمی شیمی آلی دانلود
21 علوم پایه فیزیک فیزیک ماده چگال دانلود
22 فنی و مهندسی مهندسی برق-کنترل مهندسی برق-کنترل دانلود
23 فنی و مهندسی مهندسی برق-قدرت مهندسی برق-قدرت دانلود
24 فنی و مهندسی مهندسی برق-مخابرات مهندسی برق-مخابرات سیستم دانلود
25 فنی و مهندسی مهندسی برق-مخابرات مهندسی برق-مخابرات میدان دانلود
26 فنی و مهندسی مندسی عمران-عمران مهندسی عمران-سازه دانلود
27 فنی و مهندسی مهندسی عمران-خاک و پی مهندسی عمران-خاک و پی دانلود
28 فنی و مهندسی مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل مهندسی عمران-  حمل و نقل دانلود
29 فنی و مهندسی مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل مهندسی عمران- راه و ترابری دانلود
30 فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد و متالورژی دانلود
31 کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی دانلود
32 کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب-منابع آب دانلود
33 کشاورزی و منابع طبیعی ژنتیک و به نژادی گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی(اصلاح نباتات) دانلود
34 کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی بیوتکنولوژی  بیوتکنولوژی کشاورزی دانلود
35 معماری و شهرسازی مهنددسی معماری مهنددسی معماری دانلود
36 معماری و شهرسازی مهنددسی شهرسازی مهنددسی شهرسازی دانلود
37 علوم پایه آمار آمار دانلود
ردیف دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی لینک دانلود
1

علوم و تحقیقات اسلامی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی فلسفه و کلام اسلامی دانلود
2

 علوم و تحقیقات اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و کلام اسلامی دانلود
3

علوم و تحقیقات اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه دین دانلود
4

علوم و تحقیقات اسلامی

فقه و حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود
5

 علوم و تحقیقات اسلامی

علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث دانلود
6

علوم و تحقیقات اسلامی

علوم قرآن و حدیث نهج البلاغه- اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی دانلود
7 ادبیات و علوم انسانی تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی دانلود
8 ادبیات و علوم انسانی تاریخ تاریخ اسلام دانلود
9 ادبیات و علوم انسانی تاریخ تاریخ ایران اسلامی دانلود
10 ادبیات و علوم انسانی تاریخ ایرانشناسی(فرهنگ،و...) دانلود
11 ادبیات و علوم انسانی تاریخ ایرانشناسی(تاریخ) دانلود
12 ادبیات و علوم انسانی فلسفه فلسفه دانلود
13 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دانلود
14 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی دانلود
15 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی دانلود
16 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربی مترجمی زبان عربی دانلود
17 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی دانلود
18 ادبیات و علوم انسانی زبانشناسی و آزفا زبانشناسی همگانی دانلود
19 ادبیات و علوم انسانی زبانشناسی و آزفا آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانلود
20 علوم اجتماعی حسابداری حسابداری دانلود
21 علوم اجتماعی علوم سیاسی علوم سیاسی دانلود
22 علوم اجتماعی علوم سیاسی روابط بین الملل دانلود
23 علوم اجتماعی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانلود
24 علوم اجتماعی حقوق حقوق خصوصی دانلود
25 علوم اجتماعی حقوق حقوق کیفری و جرم شناسی دانلود
26 علوم اجتماعی روانشناسی روانشناسی عمومی دانلود
27 علوم اجتماعی مدیریت صنعتی مدیریت کسب و کار/بازاریابی دانلود
28 علوم اجتماعی مدیریت صنعتی مدیریت کسب و کار/عملیات زنجیره تأمین دانلود
29 علوم اجتماعی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی/تولید و عملیات دانلود
30 علوم پایه ریاضی محض ریاضیات و کاربردها-آنالیز دانلود
31 علوم پایه ریاضی محض ریاضیات و کاربردها-هندسه دانلود
32 علوم پایه ریاضی محض ریاضیات و کاربردها-جبر دانلود
33 علوم پایه ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی-آنالیز عددی دانلود
34 علوم پایه شیمی شیمی تجزیه دانلود
35 علوم پایه شیمی شیمی فیزیک دانلود
36 علوم پایه شیمی شیمی معدنی دانلود
37 علوم پایه شیمی شیمی آلی دانلود
38 علوم پایه فیزیک پلاسما دانلود
39 علوم پایه فیزیک اپتیک و لیزر دانلود
40 علوم پایه فیزیک فیزیک ماده چگال دانلود
41 علوم پایه فیزیک فیزیک هسته ای دانلود
42 علوم پایه فیزیک نجوم و اختر فیزیک دانلود
43 علوم پایه فیزیک مهندسی شتابگر ذرات دانلود
44 علوم پایه زمین شناسی پترولوژی دانلود
45 علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی اقتصادی دانلود
46 علوم پایه زمین شناسی زمین ساخت(تکتونیک) دانلود
47 علوم پایه آمار آمار ریاضی دانلود
48 علوم پایه آمار علم داده ها دانلود
49 فنی و مهندسی مهندسی برق-کنترل مهندسی برق-کنترل دانلود
50 فنی و مهندسی مهندسی برق-قدرت الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی دانلود
51 فنی و مهندسی مهندسی برق-قدرت سیستمهای قدرت دانلود
52 فنی و مهندسی مهندسی برق-مخابرات مخابرات-سیستم دانلود
53 فنی و مهندسی مهندسی برق-مخابرات مخابرات-میدان و موج دانلود
54 فنی و مهندسی مهندسی عمران-عمران سازه دانلود
55 فنی و مهندسی مهندسی عمران-عمران زلزله دانلود
56 فنی و مهندسی مهندسی عمران-عمران آب و سازه های هیدرولیکی دانلود
57 فنی و مهندسی مهندسی عمران-عمران مهندسی و مدیریت ساخت دانلود
58 فنی و مهندسی مهندسی عمران-مکانیک خاک وپی  خاک وپی(ژئوتکنیک) دانلود
59 فنی و مهندسی مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل حمل و نقل دانلود
60 فنی و مهندسی مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل راه و ترابری دانلود
61 فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد-سرامیک دانلود
62 فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانلود
63 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانلود
64 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانلود
65 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی دانلود
66 فنی و مهندسی مهندسی معدن فراوری مواد معدنی دانلود
67 فنی و مهندسی مهندسی معدن اکتشاف معدن دانلود
68 فنی و مهندسی مهندسی معدن استخراج معدن دانلود
69 فنی و مهندسی مهندسی معدن مکانیک سنگ دانلود
70 فنی و مهندسی مهندسی معدن مهندسی نفت-اکتشاف دانلود
71 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانلود
72 کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی آب مهندسی کشاورزی-سازه های آبی دانلود
73 کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی آب مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی دانلود
74 کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی آب منابع آب دانلود
75 کشاورزی و منابع طبیعی ژنتیک و به نژادی گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی دانلود
76 کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی دانلود
77 کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی دانلود
78 معماری و شهرسازی مهندسی معماری مهندسی معماری دانلود
79 معماری و شهرسازی مهندسی معماری مهندسی معماری منظر دانلود
80 معماری و شهرسازی مهندسی معماری معماری و انرژی دانلود
81 معماری و شهرسازی مهندسی شهرسازی یرنامه ریزی شهری دانلود
82 معماری و شهرسازی مهندسی شهرسازی طراحی شهری دانلود
83 معماری و شهرسازی مرمت و احیای بناهای تاریخی مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی-حفاظت و مرمت میراث معماری دانلود
84 معماری و شهرسازی مرمت و احیای بناهای تاریخی مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی-حفاظت ومرمت میراث شهری دانلود
85 کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه دانلود
ردیف دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی لینک دانلود
1 علوم و تحقیقات اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانلود
2 علوم و تحقیقات اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و کلام اسلامی دانلود
3 علوم و تحقیقات اسلامی فقه و حقوق اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود
4 علوم و تحقیقات اسلامی علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث دانلود
5 ادبیات و علوم انسانی تاریخ تاریخ دانلود
6 ادبیات و علوم انسانی فلسفه فلسفه دانلود
7 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دانلود
8 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی دانلود
9 ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربی مترجمی زبان  عربی دانلود
10 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی دانلود
11 ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی دانلود
12 علوم اجتماعی حسابداری حسابداری دانلود
13 علوم اجتماعی علوم سیاسی علوم سیاسی دانلود
14 علوم اجتماعی علوم ورزشی علوم ورزشی دانلود
15 علوم اجتماعی حقوق حقوق دانلود
16 علوم اجتماعی روانشناسی روانشناسی دانلود
17 علوم اجتماعی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی دانلود
18 علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دانلود
19 علوم پایه ریاضی کاربردی ریاضیات و کاربردها دانلود
20 علوم پایه شیمی شیمی دانلود
21 علوم پایه فیزیک فیزیک دانلود
22 علوم پایه فیزیک فیزیک مهندسی دانلود
23 علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی دانلود
24 علوم پایه آمار آمار دانلود
25 فنی و مهندسی مهندسی برق مهندسی برق دانلود
26 فنی و مهندسی مهندسی عمران مهندسی عمران دانلود
27 فنی و مهندسی مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد و متالورژی دانلود
28 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک دانلود
29 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک مهندسی ساخت و تولید دانلود
30 فنی و مهندسی مهندسی معدن مهندسی معدن دانلود
31 فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دانلود
32 کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی آب علوم و مهندسی آب دانلود
33 کشاورزی و منابع طبیعی ژنتیک و به نژادی گیاهی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانلود
34 کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی بیوتکنولوژی مهندسی فضای سبز دانلود
35 کشاورزی و منابع طبیعی مهندسی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانی دانلود
36 معماری و شهرسازی مهندسی معماری مهندسی معماری دانلود
37 معماری و شهرسازی مهندسی شهرسازی مهندسی شهرسازی دانلود
38 معماری و شهرسازی مرمت و احیای بناهای تاریخی مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی دانلود
آرشیو

 

نشانی: قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-ساختمان پژوهشکده آینده پژوهی- طبقه اول- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه- مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 

پست الکترونیکی: planning@pst.ikiu.ac.ir


معرفی شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شورایی  مرکب از اعضای حقوقی و حقیقی است که در راستای تحقق برنامه های توسعه علمی و آموزشی و ایجاد تناسب و انطباق بیشتر  برنامه های درسی و دوره های تحصیلی با امکانات و توانمندیهای دانشگاه  در قالب سند راهبردی دانشگاه و نیز در نظر گرفتن نیازهای بومی، منطقه ای، ملی و بین المللی تشکیل شده است. 

اعضای شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه- دوره اول

ردیف نام  و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت تاریخ عضویت
1 دکتر محسن بهرام نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عضو حقوقی و رئیس شوراء 1401/01/21
2 دکتر رامین کاظمی مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه  عضو حقوقی و دبیر شوراء 1401/01/21
3 دکتر فرزاد ابراهیمی فردشاد کهن زاد مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه عضو حقوقی شوراء 1401/01/21
4 دکتر علیرضا اردکانی

مدیر فناوری، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 

عضو حقوقی  شوراء 1401/01/21
5

دکتر  عباس آسیابانها رضائی

عضو هیأت علمی گروه آموزشی زمین شناسی عضو حقیقی شوراء 1401/01/21
6 دکتر محمدعلی بابائی عضو هیأت علمی گروه آموزشی حقوق عضو حقیقی شوراء 1401/01/21
7 دکتر افشین فلاح عضو هیأت علمی گروه آموزشی آمار عضو حقیقی شوراء 1401/01/21
8 دکتر رضا رحیم نیا عضو هیأت علمی گروه آموزشی مرمت و احیای بناهای تاریخی عضو حقیقی شوراء 1402/04/11

اعضای شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه-دوره دوم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت تاریخ عضویت
1 دکتر محسن بهرام نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عضو حقوقی و رئیس شوراء 1403/02/25
2 دکتر رامین کاظمی مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه  عضو حقوقی و دبیر  شوراء 1403/02/25
3 دکتر فرزاد ابراهیمی فردشاد کهن زاد مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه عضو حقیقی شوراء 1403/02/25
4 دکتر علیرضا اردکانی

مدیر فناوری، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه 

عضو حقیقی شوراء 1403/02/25
5

دکتر  عباس آسیابانها رضائی

عضو هیأت علمی گروه آموزشی زمین شناسی عضو حقیقی شوراء 1403/02/25
6 دکتر محمدعلی بابائی عضو هیأت علمی گروه آموزشی حقوق عضو حقیقی شوراء 1403/02/25
7 دکتر رضا رحیم نیا عضو هیأت علمی گروه آموزشی مرمت و احیای بناهای تاریخی عضو حقیقی شوراء 1403/02/25
8 دکتر هادی رمضانی اعتدالی عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب عضو حقیقی شوراء 1403/02/25

معرفی کمیته  دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه

کمیته طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه کمیته ای مرکب از اعضای حقوقی و حقیقی است که در راستای تحقق اهداف و برنامه های توانمندسازی و ارتقای سطح شایستگی­های اعضای هیأت علمی در حوزه­ های مختلف آموزشی، تربیتی ، روانشناختی، مهارتی، پژوهشی و بین المللی تشکیل شده است.


اعضای کمیته دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی  سمت نوع عضویت تاریخ عضویت
1 دکتر محسن بهرام نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و رئیس کمیته عضو حقوقی کمیته 1402/02/30
2 دکتر رامین کاظمی مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه و دبیر  کمیته عضو حقوقی کمیته 1402/02/30
3 حجت الاسلام منصور زارعی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یا نماینده تام الاختیار عضو حقوقی کمیته 1402/02/30
4 عضو متغیر عضو هیأت علمی دانشگاه  عضو حقیقی کمیته 1402/02/30
5 سیاوش قلیزاده آتانی مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه و دبیر  کمیته عضو حقیقی کمیته 1402/02/30
6 لیلا فشالنج کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی دانشگاه عضو حقیقی کمیته 1402/02/30

دوره ها و کارگاههای برگزار شده طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه

ردیف عنوان  دوره/کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری شیوه برگزاری تعداد ساعت استاد کارگاه 
تعداد شرکت کنندگان
فایل کارگاه
1

بازنگری برنامه درسی با رویکرد مهارت افزایی

1400 الکترونیکی 2 دکتر مرتضی کرمی 28 دانلود
2

تدوین و بازنگری برنامه درسی

1400 الکترونیکی 2 دکتر علیرضا عصاره 32 دانلود
3

اجرای اثربخش برنامه درسی

1400 الکترونیکی 2 دکتر غلامرضا یادگارزاده 42 دانلود
4

چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟

1400 الکترونیکی 4 مهندس مجید حقیقی 60 دانلود
5

آشنایی با شرایط ثبت اختراع و تهیه مدارک مربوطه

1400 الکترونیکی 4 مهندس بیژن نصیری اعظم 60 دانلود
6

روش­های تدریس نوین با رویکرد پژوهش محور

1401 الکترونیکی 4 دکتر مقصود فراستخواه 96 دانلود
7

اخلاق حرفه ­ای، اخلاق پژوهشی و اخلاق استادی

1401 الکترونیکی 4 دکتر مقصود فراستخواه 96 دانلود
8

روش­هاي نوين سنجش و ارزشيابي آموزشي

1401 الکترونیکی 4 دکتر مقصود فراستخواه 80 دانلود
9

آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها

1401 الکترونیکی 8 گروهی از اساتید 53 دانلود
10

نقش و جایگاه اعضای هیأت علمی در فرایند بین المللی سازی دانشگاه

1402 حضوری 4 دکتر غلامرضا ذاکر صالحی 46 دانلود
11

آشنایی با دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی و ارائه درخواست در سامانه گلستان

1402 الکترونیکی 3 دکتر رامین کاظمی /
دکتر الیاس شیوانیان
73 دانلود
12

آشنایی با پژوهشکده ­آینده ­پژوهی؛ ظرفیت­ها، فرصت­ها، رویکردها

1402 الکترونیکی 10 گروهی از اساتید 55 دانلود
13

آشنایی با آیین ­نامه­ های استعداد درخشان و سامانه نان(نظام ایده­ ها و نیازها)

1402 الکترونیکی 4 گروهی از اساتید 33 دانلود
14

آشنایی با مسائل حفاظت و امنیت در سفرهای خارج از کشور اعضای هیأت علمی

1402 حضوری 4 دکتر علی لطفی 62 دانلود
15 کاربرد هوش مصنوعی در آموزش 1402 الکترونیکی 4 دکتر اصغر زاجکانی 58 دانلود

معرفی کمیته منتخب ترفیعات اعضای هیأت علمی دانشگاه

کمیته ترفیعات اعضای هیأت علمی دانشگاه کمیته ای مرکب از اعضای حقوقی  است که در  راستای اعطای پایه های استحقاقی و تشویقی به اعضای هیأت علمی تشکیل شده است.

​​

اعضای کمیته منتخب ترفیعات اعضای هیأت علمی دانشگاه


ردیف نام و نام خانوادگی سمت نوع عضویت
1 دکتر محسن بهرام نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و رئیس کمیته منتخب ترفیعات حقوقی
2 دکتر مجید قدیری معاون  پژوهشی و فناوری دانشگاه حقوقی
3 دکتر یوسف گرجی مهلبانی نماینده رئیس دانشگاه حقوقی
4 دکتر رامین کاظمی دبیر کمیته منتخب ترفیعات حقوقی